www.dvoss.dk

POWER Uddannelsen 

Online forløb


Online forløbet sikrer nye ledere de basale kompetencer på en effektiv, billig og optimal måde.

At være uafhængig af tid og sted og kunne tilegne sig ny viden, lige når det passer dig, er en af grundtankerne bag vores nye virtuelle univers.

Gennem en kombination af teori og øvelser, bliver lederen blandt andet styrket til, at motivere medarbejderne, håndtere svære situationer og samtaler samt effektivisere og strukturere en travl hverdag.

Velkommen i den virtuelle verden.

MIN ROLLE SOM LEDER

Modulet Min rolle som leder kommer du ikke udenom, hvis du er ny i lederrollen.

Vi kommer ind de udfordringer der kan være i overgangen fra at være menig medarbejder til at være leder. Vi vil kigge på de forskellige typer af ledere og samtidig give nogle værktøjer så du kan finde din ledelsesstil og bliver skarpere i rollen.

MEDARBEJDERNE

I dette modul sætter vi fokus på medarbejderne, som er det vigtigste aktiv for dig og din virksomhed. Effektive og glade medarbejdere giver langt bedre resultater. Vi kommer igennem forskellige typer af medarbejdere, og hvordan man som leder kan bidrage til en god adfærd og stemning i teamet.

Vi kigger på vigtigheden af, at kende sit ansvar som medarbejder, og på hvordan man på en god og professionel måde tager imod nye medarbejdere i teamet.

MOTIVATION

Hvad er det der motiverer mennesker og kan man få alle medarbejdere med sig ved den samme adfærd overfor alle? Skal medarbejderne behandles forskelligt for at blive behandlet ens og hvad er det der motiverer dine medarbejdere?

I dette modul kigger vi både på adfærd og kommunikation, ligesom vi kommer rundt om, hvordan du nedbryder mål og forankre forandringsprocesser hos dine medarbejdere og du vil få brugbare værktøjer til udarbejdelse af din motivationsstrategi.

DEN SVÆRE SAMTALE

Som leder kommer du ikke udenom de svære samtaler. Uanset hvor garvet man er, er det aldrig nemt, at levere et svært budskab til et andet menneske.

Svære samtaler er meget mere end en opsigelse. Vi kommer også ind på performancesamtaler og de mere personlige samtaler - både den vigtige forberedelse, hvordan du eksekverer og ikke mindst følger op efterfølgende, så det giver den bedst mulige oplevelse for begge parter. 

DENTRAVLE HVERDAG

Tiden går, tiden flyver og tid er der bare aldrig nok af - specielt ikke som ny i lederrollen.

I dette modul, får du konkrete værktøjer til både dig som leder og til dine medarbejdere. Det vil hjælpe jer med at prioritere tiden rigtigt og sætte fokus på det der er vigtigst.

Du vil hurtigt opleve en forandring og et overskud i hverdagen, efter at have gennemgået dette modul og implementeret nye god vaner.