www.dvoss.dk

Stop stress i tide

Skal det gå galt, før vi gør noget?

Det er en stor ledelsesudfordring at reducere sygemeldinger på grund af stress i et miljø, hvor hastigheden er høj, og forventningerne til den enkelte medarbejder er store. Men en stresssygemelding slider hårdt på både medarbejderen, kollegerne der bliver tilbage, og det er dyrt for virksomheden. 

Skal vi nedbringe sygemeldingerne på grund af stress, kræver det, at vi tager hånd om problemet langt tidligere. Men det kan være svært for dig som leder at afse tid til at støtte og vejlede den pressede medarbejder. Derudover handler stress også ofte om private forhold, som medarbejderen ikke har lyst til at involvere sin leder i.

Hos dvoss tilbyder vi at gå i dialog med de medarbejdere, der er i farezonen, FØR det går galt.


Screening-forløb

Har du nogle medarbejdere i farezonen, kan jeg tage en snak med vedkommende for at vurdere medarbejerens behov for hjælp. Har medarbejderen endnu ikke brug for en sygemelding, kan vi herefter indgå i et forløb, hvor jeg vejleder medarbejderen i at skabe bedre vaner på arbejdet. Du får som leder også et møde med mig og medarbejderen, hvor jeg hjælper jer med at afklare, hvordan medarbejderen bedre kan trives fremover.

Hus-coach

Som en del af de medarbejdergoder mange virksomheder tilbyder deres medarbejdere, kan I her få en uvildig huscoach stillet til rådighed for jeres medarbejdere. Huscoachen vil være til stede i virksomheden på bestemte tidspunkter, og medarbejderen kan efter behov bestille tid til en samtale uden at involvere sin leder. Dette kan ligeledes være med til at forebygge stress, da vi i dialogen vil opdage eventuelle stress-symptomer i tide.

Udviklende og inspirerende samtale kan både løse en indviklet knude og binde en fin sløjfe bagefter

Vi sammensætter et forløb til Jer

                  Ring 2989 9090 for yderligere dialog